/intertitles & scripts_

.intertitles_


. you can click here to download all the 155 bilingual (turkish&english) intertitles designed by Murat Çelikkol for .re_potemkin: a copyleft crowdsourcing free/open source project_ as PNG image files (720x576px 72dpi .png) as a compressed tar archive (.tar.gz)
File Size: 3.08MB
.copyleft!_ amorti & .f.reeP_ , 2006

.script_

.you can click here download the english script and the turkish translation by damla ekin toker as spotted on a table as ODF text document(.odt)

. OpenDocument Format (ODF) is an open XML-based document file format for office applications to be used for documents containing text, spreadsheets, charts, and graphical elements. you can download free/open source OpenOffice for your platfrom and language to work with .odf files_

. you can also scroll down to see the scripts as html_

SCRIPT (INTERTITLES) in ENGLISH
PART ONE THE MEN AND THE MAGGOTS
“REVOLUTION IS WAR. OF ALL THE WARS KNOWN IN THE HISTORY IT IS THE ONLY LAWFUL, RIGHTFUL, JUST, AND TRULY GREAT WAR… IN RUSSIA THİS WAR HAS BEEN DECLARED AND BEGUN.” /LENIN. 1905./
Sailors Matyushenko and Vakulinchuk.
-We, the sailors of the “Potemkin,”
-must support our brothers the workers.
-We must stand in the front ranks of the revolution!
The men slept heavily after the watch.
Watchful but clumsy.
It is easy to vent one’s rage on a recruit.
There’s a limit to what a man can take.
Vakulinchuk.
-Comrades!
-The time has come, we must speak out too.
-What are we waiting for? All of the Russia has risen.
We must be their followers.
On the following morning.
-We’ve fed enough on rotten left overs!
-Dog… It would not want to eat this too…
Ship’s doctor Smirnov.
-The meat could crawl overboard on its own!
-Those are not worms.
-They are only maggots. Wash them out with brine.
-Russian POW’s in Japan are fed better!
-We’ve had enough rotten meat!
-The meat is good. There nothing to say.
Gilyaravsky, a senior officer.
Boiling soup.
The men seethed with rage.
The ship’s store.
The men refused to eat the soup.
“Give us this day
“our daily bread.”
PART TWO DRAMA IN THE HARBOUR
Everybody to the deck!
Ship’s captain Golikov.
-All who enjoyed their soup,
step forward two steps!
The petty officers.
-Step back!
-I’ll string the rest of you up on the yard!
-Call the guard!
Matyushenko instructed the men to meet by the turret.
-To the turret!
-To the turret!
-Shipmates!
-It’s time.
Most of the men gathered by the turret.
-Halt! Stay where you are!
The men tried to escape through the Admiral’s hatch.
-Back! The hatch is not for the likes of you, swines.
-I’ll shoot you down like dogs!
-Cover them with tarpaulin.
-Aye-aye, sir!
-Cover them!
-Attention!
-Bring the unruly to reason, O Lord…
-At the tarpaulin.
Vakulinchuk decided to act.
-Ready!
-Brothers!
-Who are you shooting at?
The rifles wavered.
-Fire!
-Fire!
-Fire, you swine!
-Take your rifles, mates!
-Let those blockguards have it!
-Give it to them!
-Remember the Lord.
-Out of my way!
He’s gone to feed the worms.
-We’ve won, mates!
The frenzied officer pursued.
The wounded Vakulinchuk was running away from enraged Gilarovsky.
-Vakulinchuk is overboard!
-Save Vakulinchuk!
He who was the first to call for revolution’s cry
fell at the hands of a butcher.
At the shore.
Odessa.
A tent on the new pier-
Vakulinchuk’s last moarings.
Killed for a spoon of soup.
PART THREE A DEAD MAN CALLS FOR JUSTICE
A mist spread over the sea through the night.
A rumour spread from the pier…
The news reached town with the sunrise.
There’s an uprising on the “Potemkin”…
An uprising!…
And a dead sailor
is lying on the shore.
-We won’t forget!
Killed for a spoon of soup.
“PEOPLE OF ODESSA! HERE LIES VAKULINCHUK, A SAILOR, BRUTALLY MURDERED BY AN OFFICER OF THE BATTLESHIP “POTEMKIN”. DEATH TO THE OPPRESSORS! WE SHALL TAKE REVENGE!” THE SHIP’S CREW.
To those who died for the revolution!
All for one!
And one
for all.
Down with the butchers!
Down with tsarism!
Mothers, sisters, brothers! Let neither difference nor hate to divide us!
-Kill the Jews!
Shoulder to shoulder.
The land is ours!
The future is ours!
Delegates from Odessa at the shore.
-We must deal the enemy a decisive blow.
-Together with the workers of Russia…
…we shall fight and win!
Odessa followed the progress of the uprising…
PART FOUR THE ODESSA STAIRCASE
Odessa was with the sailors in those unforgettable days.
Boats streamed to the battleship.
And suddenly…
Let’s go and talk them out of it.
-Can you hear me? Don’t shoot!
-My boy is very ill.
The Cassacks.
THE SHIP’S GUNS ROARED IN REPLY TO THE MASSACRE.
The target- the Odessa Opera House.
At the enemy stronghold!
PART FIVE THE MEETING WITH THE SQUADRON
Stormy meetings went on all day.
Odessa awaits her liberators!
If you land, the troops will join you.
-We cannot land. The flag squadron is moving on us.
The “Potemkin” decided to meet the squadron as a whole body.
Night fell, a night frought with anxiety.
The squadron approached in the dark.
The men were silent.
All hands on deck!
To action stations!
Full steam ahead!
Meet them head on!
Full steam ahead!
The “Potemkin” was escorted by destroyer 267.
The attack began.
The squadron bore down on the battleship.
-Signal to them to join us.
Join…
…us!
The enemy is within firing range.
All against one.
One against all.
Will they
open fire?
-Brothers!
-Hurrah!
A brotherly hurrah rang out by the squadron officers.
The “Potemkin” passed through the squadron…
the flag of freedom fluttering over her.
THE END

SCRIPT (INTERTITLES) in TURKISH

BİRİNCİ BÖLÜM İNSANLAR VE KURTLAR
“DEVRİM SAVAŞTIR. TARİHİN BİLİNEN TÜM SAVAŞLARI ARASINDA MEŞRU, HAKLI , ADİLVE TAMAMEN ÖNEMLİ OLAN SAVAŞ YALNIZ ODUR… RUSYA’DA BU SAVAŞ İLAN EDİLMİŞ VE BAŞLAMIŞTIR.” /LENİN. 1905./
Denizciler Matuçenko ve Vakulinçuk
Biz, “Potemkin”in denizcileri,
kardeşlerimiz olan işçileri desteklememiz gerekir.
Devrimin ön saflarında durmamız gerekir!
Nöbetten sonra derin derin uyudular.
Tetikte ama sakar.
Sinirini acemi bir erden çıkarmak kolaydır.
Bir adamın kaldırabileceklerinin de bir sınırı vardır.
Vakulinçuk.
Yoldaşlar!
Zamanı geldi, bizim de sözümüzü söylememiz gerekir’
Neyi bekliyoruz? Bütün Rusya
ayaklandı.
Takipçileri olmalıyız.
Ertesi sabah.
Kokuşmuş artıklarla beslenmek yetti artık!
Köpek… O bile yemek istemez bunu…
Geminin doktoru Smirnov
İşte, et kendi kendine emekleyip denize atlayabilir.
Bunlar solucan değil.
Bunlar sadece kurtçuk. Tuzlu suyla yıkayıp çıkarın.
Japonya’daki Rus esirleri daha iyi besliyorlar!
Kokuşmuş artıklarla beslenmek yetti artık!
Et güzel. Söylenecek birşey yok.
Kıdemli subay Gilarovsky.
Kaynayan çorba
Sinirden köpürmüşlerdi.
Geminin kantini.
Denizciler çorba içmeyi reddettiler.
Bugün bize
günlük ekmeğimizi verin.
İKİNCİ BÖLÜM KIÇ GÜVERTESİNDE DRAM
Herkes güverteye!
Geminin kaptanı Golikov.
Çorbadan kimler memnunsa,
iki adım ileri çıksın!
Erbaşlar.
Geri gidin!
Geri kalanınızı serende sallandıracağım!
Muhafızları çağır!
Matuçenko denizcilere tarette buluşma talimatı verdi.
Tarete!
Tarete!
Arkadaşlar!
Zamanı geldi.
Denizcilerin çoğu tarette toplandı.
Dur! Yerinden kıpırdama!
Denizciler Amiral’in merdivenlerinden kaçmaya çalıştılar.
Geri gelin. Alçaklar, orası sizin gibiler için değil.
Sizi köpekler gibi vuracağım!
Onları branda ile örtün.
Emredersiniz, efendim!
Örtün onları!
Dikkat!
Tanrım, isyankarları doğru yola getir…
Brandaya doğru.
Vakulinçuk harekete geçmeye karar verdi.
Nişan al!
Kardeşler!
Kime ateş ediyorsunuz?
Tüfekler titredi.
Ateş!
Ateş!
Ateş edin alçaklar!
Tüfeklerinizi alın, dostlar!
Bu korkaklara yönelin!
Onlara gösterin!
Tanrı’yı hatırlayın.
Çekil yolumdan!
Solucanlarını beslemek için gitti.
Kazandık dostlar!
Korkmuş subaylar takip ettiler.
Kan kaybeden Vakulinçuk
hiddetlenmiş Gilarovski’den kaçıyordu.
Vakulinçuk gemiden düştü!
Vakulinçuk’u kurtarın!
Devrimin çığlığını yükselten ilk kişi
celladın ellerine ilk düşmüştür.
Kıyıda.
Odessa.
Yeni rıhtımda bir çadır-
Vakulinçuk için son ağıtlar.
Bir kaşık çorba uğruna öldü.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖLÜ BİR ADAM ADALETİ ÇAĞIRIYOR
Geceden denize sis yayıldı.
Rıhtımdan dedikodular yayıldı…
Güneşle birlikte haberler şehre yayıldı.
“Potemkin”de bir ayaklanma var…
Ayaklanma!..
Ölü bir denizci
kıyıda yatıyor.
Unutmayacağız!
Bir kaşık çorba uğruna öldü.
“ODESSA HALKI! BURADA VAKULİNÇUK YATIYOR, BİR DENİZCİ, “POTEMKİN” ZIRHLISININ BİR SUBAYI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ. ZALİMLERE ÖLÜM! ÖCÜNÜ ALACAĞIZ.” GEMİ MÜRETTEBATI
Devrim için şehit düşen kahramanların anısına
Hepimiz birimiz için!
Ve birimiz
hepimiz için.
Kahrolsun cellatlar!
Kahrolsun dikta!
Anneler, kardeşler! Aramıza ne farklılık ne de nefret giremesin!
Omuz omuza.
Toprak bizim!
Yarın bizim.
Kıyıda Odessa delegeleri.
Düşmana kati bir darbe vurulmalı.
Rusya’daki ayaklanan tüm işçilerle birlikte…
…biz vuruşup kazanacağız!
Odessa ayaklanmanın ilerleyişini takip etti…
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ODESSA MERDİVENLERİ
Bu unutulmaz günlerde Odessa denizcilerle birlik oldu.
Tekneler zırhlıya sel gibi akıyordu.
Ve aniden…
Gidelim ve onlara soralım.
Duyuyor musunuz? Ateş etmeyin!
Oğlum çok kötü durumda.
Kazaklar.
GEMİNİN TOPLARI KATLİAMA CEVABEN KÜKREDİ.
Hedef – Odessa Tiyatrosu.
Düşman kalesinde!
BEŞİNCİ BÖLÜM GEMİ FİLOSUYLA KARŞILAŞMA